O PSdG de Ribeira pide mellorar o pavimento e soterrar o transformador do García Bayón

O PSdG de Ribeira, da man do seu voceiro José Vilas, presentou un escrito para ser tratado en pleno acerca do remodelado Parque García Bayón, que, malia os traballos levados a cabo para renovar o espazo de lecer infantil, ten unha serie de deficiencias que cómpre solucionar, explican os socialistas, poñendo o foco “nas eivas do pavimento”, cuxas plaquetas de gres están danadas nalgunhas zonas, o que pode carrexar problemas de accesibilidade e mesmo risco de caídas para os máis pequenos e para a xente de idade.

Segundo indica a agrupación, tamén segue pendente de resolución o requirimento feito en datas previas polo grupo municipal para “soterrar o transformador da empresa de subministro eléctrico”.

En base a todo a isto os socialistas instan ao Concello a habilitar unha partida orzamentaria para emendar as ditas deficiencias e mellorar o acondicionamento do parque, iniciando “os trámites oportunos coa empresa eléctrica para acadar o soterramento do dito transformador e que non signifique unha barreira arquitectónica na cidade”.