A intervención ribeirense en Iñeiras, Lorenzo Mariño e Abesadas recibe 22 ofertas

O tramo de Iñeiras onde se vai intervir

O Concello de Ribeira vén de facer balance das ofertas presentadas polas empresas para mellorar o tránsito peonil en Iñeiras (na parroquia de Olveira), na rúa Francisco Abesadas, en Aguiño, e nas Abesadas, no propio núcleo de Santa Uxía. O Executivo sinala que foron contabilizadas finalmente 22 ofertas para concorrer ás obras desta tripla intervención, dirixidas todas a mellorar a seguridade dos viandantes e, tamén, dos automóbiles, nos devanditos emprazamentos do termo municipal.

O Concello lembra que en Iñeiras, a zona na que se vai realizar a intervención consta dunhas beiras feitas en xabre (zahorra) compactada que van ser demolidas e substituídas por outras a base de formigón pulido, intercalado con franxas de lastros do mesmo material. Terán unha lonxitude de 500 metros.

O treito a mellorar da rúa Francisco Lorenzo Mariño

Polo que respecta á rúa Francisco Lorenzo Mariño, o Executivo ribeirense recorda que o tramo en cuestión está formado actualmente por soleiras de formigón que serán demolidas e no seu lugar colocarase un tramo de beirarrúa de baldosa hidráulica ao longo de 37 metros.

Por último, no que se refire a Abesadas, a área na que se vai actuar, emprazada a carón da rotonda da Poutada, é un pavimento de terra. Así, informa o Concello, “ao igual que no punto sinalado no parágrafo anterior e co fin de afianzar a seguridade viaria estenderase un tramo de beirarrúa con baldosa hidráulica nunha lonxitude de 60 metros”.

O importe da tripla actuación ascende a 68.475,09 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2018. O prazo de execución son dous meses.