SumaRibeira propón exencións e reducións para as taxas de saneamento e depuración

21 Xaneiro 2020
Xurxo Ferrón, de SumaRibeira

SumaRibeira, a agrupación político-cidadá que coordina Xurxo Ferrón, vén de presentar unha serie de alegacións ás taxas de saneamento e depuración e aos procedementos acordados no pleno do 30 de decembro de Ribeira para delegar na Xunta a súa xestión e cobro (en referencia ás estacións de Couso e Corrubedo). As tres alegacións presentadas son, en palabras da agrupación, unha apertura de diálogo para avaliar “os cálculos das repercusións económicas que fagan as técnicas e os técnicos municipais acerca do que sería o novo regulamento local de servizos de saneamento”. Entre outras cousas, o grupo pide que se estipulen exencións e reducións de cota para determinados colectivos sociais.

Na primeira alegación SumaRibeira solicita a modificación do proceso para dar forma á regulación, “xa que se basea en supostos que non son reais, está calculada en base á cifra de 1.454.688,81 euros ao ano, IVE incluído, e dado que hai unha parte da infraestrutura que vai facturar a Xunta e non sabemos o seu importe, non podemos aprobar unha taxa definitiva sen saber o custe exacto da mesma para o Concello”.

Na segunda, SumaRibeira propón que o artigo 5.6 da ordenanza que sería modificada recolla os seguintes supostos de exencións ou reducións de cota: persoas beneficiarias da RISGA (cen por cen de exención), persoas perceptoras de pensións non contributivas (cen por cen de exención), unidades familiares de cando menos dous membros que teñan ingresos iguais ou inferiores a 2,5 veces o IPREM (50% de exención), familias numerosas cuxos ingresos non superen o dobre do salario mínimo interprofesional (75% exención) e unidades familiares unipersoais cuxa renda non supere 1,5 veces o IPREM (50% de exención).

No terceiro dos puntos, a agrupación que dirixe Xurxo Ferrón propón que “se teña en conta a necesidade de modificar o actual criterio de taxa única cun consumo mínimo de 90 metros cúbicos trimestrais, facendo unha diferenciación relacionada, cando menos, co consumo de auga”. SumaRibeira entende que “este neste punto a decisión sobre a fixación de tramos e taxas concretas debe levarse a cabo previa realización de cálculos estimativos polas técnicas municipais”.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Plácido Vila”. Xulio Xiz

“Plácido Vila”. Xulio Xiz

Vivo na Milagrosa, onde hai tempo entrar no recinto murado era “ir a Lugo”, e agora – integrados mesmo nominalmente – o que antes parecía distante, a paso setentón faise en vinte minutos, e trinta se temos a ousadía de levar o coche. O centro de saúde da rúa...

“Ser joven en España”. José Castro López

“Ser joven en España”. José Castro López

La mayoría de las sentencias judiciales pasan desapercibidas. Otras, sin embargo, sonmuy llamativas porque el veredicto recae sobre aspectos muy sensibles de la vida socialo familiar. Como ha ocurrido en Italia.Hace unos meses un tribunal obligó a dos hombres de 40 y...