Seguen as axudas do bono eléctrico para os fogares con problemas

Evitar os cortes de subministración nos fogares con máis dificultades é o obxecto das axudas que están abertas para os fogares que teñen mais problemas. O prazo de solicitude para este ano xa está dispoñible trala publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG). A Xunta destina 1,3 millóns de euros á nova convocatoria de 2020, orzamento idéntico ao do ano pasado e que será ampliado no caso de ser necesario.
Os apoios están dirixidos a consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social co obxectivo de asegurar a este colectivo o acceso
continuado á subministración de enerxía eléctrica en Galicia.

Para acceder a estas axudas, os solicitantes deben ser persoas residentes en Galicia e titulares dun servizo de subministración eléctrica que teñan contratada a tarifa de último recurso e sexan consumidores vulnerables severos (por tanto beneficiarios do bono social estatal cun 40% de desconto) e estean en risco de exclusión social, termo que deberá ser acreditado
mediante informe expedido polos servizos sociais.
Os apoios, que se outorgarán por concorrencia non competitiva a todos cantos cumpran os requisitos, serán dun 50% da factura eléctrica correspondente á vivenda habitual do solicitante e terán unha contía máxima anual de 300 ou 450 euros -no caso de familias numerosas-. Esta cantidade, unida ás axudas estatais, permitirá que as familias con máis
dificultades non teñan que pagar pola súa factura eléctrica, garantindo, deste xeito, o acceso continuado á subministración nos fogares máis vulnerables e dando resposta a unha necesidade básica dos cidadáns, pois non se lles poderá cortar o servizo mentres sexan beneficiarios desta axuda.
A presentación de solicitudes será preferentemente telemática e para dar axilidade ao procedemento, establécese un prazo máximo dun mes desde a presentación da solicitude ata a súa resolución, polo que unha vez que se comprobe que se cumpren os requisitos, realizarase o pago por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria directamente aos comercializadores de referencia cos que se renovou o protocolo de colaboración para todo este ano 2020 -Iberdrola, EDP, Endesa, CHC, Viesgo e Gas&Power-. Este pago realizarase de xeito mensual, segundo se vaian remitindo as facturas. A través desta orde de axudas en 2019 aprobáronse máis de 3900 apoios -o 17% a familias numerosas- por un importe de 1,27M€.