Iniciada a instalación dunha nova rede separativa de pluviais no polígono industrial de Xarás

En Ribeira veñen de iniciarse as obras destinadas á instalación dunha nova rede de pluviais no polígono de Xarás. Unha actuación que se comunicara na xunta de voceiros do 15 de xaneiro, tratándose dunha intervención separativa que, segundo manifestan desde o Concello, sumada a outra dirixida á mellora da impulsión das bombas situadas nas proximidades do García Bayón, contribuirá a evitar que augas industriais finalicen na rede urbana que conduce á EDAR de Couso.

Operarios da empresa Excavaciones Nima comezaron os traballos para a execución deste proxecto, o cal inclúe a colocación de colectores de PVC corrugado de 400 milímetros de diámetro en ambas marxes das rúas principais do parque industrial ata alcanzar un total de 1.484 metros de lonxitude de tubaxes. Ademais, nos cruces de colectores situaranse 35 pozos de rexistro e tamén se instalarán 35 arquetas sumidoiro e 56 acometidas de pluviais.

A actuación comporta un investimento de 131.018 euros, IVE incluído.