Adxudicación provisional da reposición de pavimento asfáltico nunha vía de Artes

A adxudicación con carácter provisional dunha nova actuación permitirá a reposición do pavimento asfáltico na estrada da Perdigoteira, na parroquia ribeirense de Artes.

A empresa que resultou mellor clasificada das once ofertas presentadas foi Nemesio Ordóñez, S.A. A obra comporta un investimento de 51.927 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS+2018; e o prazo de execución son dous meses.

Segundo manifestan desde o Concello, a vía obxecto deste proxecto rexistra actualmente un firme de calzada en aglomerado asfáltico bastante deteriorado, especialmente nalgúns tramos. Así, o obxectivo principal que se persegue reside en mellorar o firme a través dunha capa de aglomerado asfáltico en quente de seis centímetros de espesor.

Con tal motivo, o proxecto técnico implica a limpeza das marxes e acondicionamento da superficie, a aplicación da capa de mestura bituminosa en quente de 6 centímetros de espesor nunha superficie de 866 toneladas, o recrecido de tapas de rexistro á cota do novo pavimento e o pintado da sinalización viaria.