A Policía Local de Rianxo detecta quince infraccións administrativas durante unha das campañas nas que participa

Cedida por Policía Local de Rianxo

Na segunda quincena deste xaneiro, a Policía Local de Rianxo participa nunha campaña de vixilancia e control das condicións dos vehículos, en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT). Neste senso, controláronse un total de 264 vehículos, detectándose unha quincena de infraccións administrativas. Así, nove correspóndense coa documentación do vehículo -ter caducada a ITV ou carecer de seguro obrigatorio-; cinco en relación á caducidade de permisos de condución e outros motivos a controlar na campaña; e unha relativa á condución baixo os efectos de drogas.

Ademais, procedeuse á inmobilización dun vehículo ata a resolución das deficiencias detectadas.