Ribeira contratará cinco perceptores da Risga como peóns

O Concello de Ribeira informa da contratación de cinco persoas perceptoras da Renda de Integración Social de Galicia (Risga) para prestar o seu servizo como peóns nas brigadas de mantemento, mellora e limpeza de vías e áreas verdes municipais.

De acordo coas bases reguladoras do proceso selectivo, a contratación realizarase a tempo parcial, sendo o 75% da xornada, cunha duración de nove meses.

Esta contratación conta cunha axuda da Xunta de Galicia ao abeiro da orde do 12 de decembro de 2018.

As bases poden ser consultadas na páxina web http://www.riveira.es/wp-content/uploads/2019/11/bases_risga19.pdf.