Os socialistas de Ribeira formularán preguntas novamente en pleno sobre obra na rúa Fernández Bermúdez

Cedida por PSdeG-PSOE de Ribeira

O grupo municipal do PSdeG-PSOE ribeirense levará novamente a pleno unha serie de cuestións sobre a rúa Fernández Bermúdez.

Segundo sosteñen os socialistas, no mes de maio do 2017 comezaron as obras de pavimentación nun tramo do citado emprazamento, coa construción do muro de contención e beirarrúas, quedando paralizada dita actuación no mes de xullo do mesmo ano ata a actualidade.

Engaden que no pleno ordinario celebrado no mes de xullo se lles contestou que estaban en execución as obras de canalización de abastecemento de auga e saneamento na citada vía, polo que, para evitar máis atrancos á veciñanza e usuarios, unha vez rematada esa intervención, a empresa adxudicataria empezaría coas beirarrúas. Pero a formación expón que o proceso de saneamento rematou en setembro, sen que se procedese coas beirarrúas, as cales afirman “fan moita falta.”

Por todo isto, farán as seguintes preguntas: “1. Sr. Alcalde, pode dicirnos cal é o motivo desta nova tardanza, e cando empezaran as obras de pavimentación de aceras na rúa Alcalde Fdez. Bermúdez, pola empresa Tarrío e Suárez? 2. Por que se priva cronicamente, aos veciños desta obra tan importante para a infraestrutura viaria, de acceso ao complexo da Fieiteira?”