Membros da Asociación Veciñal de Corrubedo son formados en reciclaxe por Sogama

Educadores de Soagama impartiron unha sesión formativa que se centrou nas boas prácticas para contribuír, desde o fogar, o traballo, a escola e o tempo de lecer, a unha xestión máis sustentable dos residuos urbanos.

No transcurso da xornada explicouse a importancia de levar a cabo un consumo responsable, de minimizar a produción de residuos, de alongar ao máximo a vida útil dos produtos e de separalos por tipoloxías, unha vez convertidos en refugallos, para depositalos no contedor correspondente: amarelo, para envases de plástico, latas e briks; azul, para papel e cartón; iglú verde, para envases de vidro; e contedor verde xenérico, para a fracción resto. Puxose tamén o foco de atención na compostaxe doméstica, unha magnífica opción de tratamento para os restos orgánicos producidos naquelas vivendas unifamiliares que dispoñan de terreo (horto ou xardín) no que aplicar o compost resultante, un abono natural de excelente calidade. Neste sentido, cabe lembrar que o concello de Riveira está adherido ao programa de autocompostaje de Sogama nunha firme aposta pola recuperación e transformación da materia orgánica in situ, pechando o ciclo do seu aproveitamento e devolvéndoa á terra en forma de nutriente. Falouse na charla da actividade industrial de Sogama, encargada de xestionar os refugallos depositados no contedor amarelo e verde convencional. Respecto a os primeiros, e tras separalos por tipoloxías na súa planta de clasificación, remíteos aos centros recicladores, onde se converten en novos produtos. En relación ao lixo xenérico, consegue segregar a parte reciclable a través de tecnoloxías de última xeración, convertendo o resto nun combustible CDR que alimenta unha planta termoeléctrica para producir, dunha forma limpa e respectuosa co medio ambiente e a saúde, enerxía eléctrica. De feito, a electricidade producida no Complexo Ambiental de Cerceda equivale ao consumo do 12% dos fogares galegos. Abordaranse igualmente outras cuestións tales como o desperdicio alimentario e a problemática inherente á contaminación por plásticos, especialmente na contorna mariña, con negativas consecuencias para os ecosistemas, a fauna, a pesca, o turismo e a propia alimentación humana. O encontro serviu para que os asistentes consultasen todas as súas dúbidas e deixen constancia dos seus comentarios e observacións, de gran importancia para a mellora do sistema.

Corrubedo Casa do Mar