Aprobadas axudas para sete organizacións solidarias con actividade en Ribeira

Top view image of group of young people putting their hands together. Friends with stack of hands showing unity.

A xunta de goberno de Ribeira vén de aprobar a concesión de axudas a sete organizacións que comparten o obxectivo común de loitar contra a exclusión social e desenvolver boa parte do seu labor no dito concello. Trátase de A Creba, AMBAR, Amicos, Amigos de Galicia, Cáritas, Faibén e Renacer.

Segundo informa o Concello, os apoios materializaranse a través de sinaturas de acordos de colaboración con cada unha das entidades sociais. O obxectivo destas axudas é “diminuír os factores que conduzan a situacións de exclusión, apoiando accións orientadas á mellora da saúde psicosocial e a calidade de vida de colectivos como a nenez e demais persoas vulnerábeis”.

O importe global destas axudas ascende a un total de 32.000 euros entre as sete beneficiadas.

En termos máis concretos, A Creba empregará a contía recibida no fortalecemento do seu programa de transporte de usuarios; en AMBAR collerá impulso o programa Vivindo na comunidade; na asociación Amicos farao o servizo de atención psicopedagóxica; en Cáritas reforzarase a cobertura de necesidades básicas; na fundación Amigos de Galicia, a loita contra a pobreza e a exclusión; na fundación Faibén, o proxecto Contigo; e na Asociación Renacer, o programa de prevención no eido das drogodependencias.