Aprobada a concesión da medalla de Ribeira á corporación municipal de 1979

27 Novembro 2019

Ribeira celebrou na tarde de onte o pleno ordinario correspondente ao mes de novembro, o cal contou coa ausencia de Miguel Ángel Vázquez, do PBBI. Primeiramente gardouse un minuto de silencio en homenaxe a Luis Pouso, Bernardo Santos e o pai do actual edil Víctor Reiriz, antigos membros da corporación falecidos recentemente.

Despois da aprobación por asentimento da acta do pleno ordinario do 28 de outubro, procedeuse a abordar a concesión da medalla de Ribeira á primeira corporación democrática despois das eleccións de 1979, cumpríndose así 40 anos. O alcalde Manuel Ruiz manifestou que “estiveron representadas tódalas sensibilidades”, precisando que “creo que a única forma de homenaxear a aquela corporación polos valores que podía ter é tendo o recoñecemento do que é unha medalla Ribeira” porque “nada máis pode representar a un concello que quen foron os seus representantes, e ademais quen o exerceron dunha forma creo que tan exemplarizante e que tantas veces nos gustaría ver repetidas.” O voceiro de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón presentou unha emenda, xa que “máis fidedigno e máis acorde coa realidade histórica para que se fale, en vez, de primeira corporación democrática, primeira corporación do actual período democrático.” Mentres tanto, o portavoz do BNG, Xosé Vázquez Cobas, indicou que “non é prioritario dar honra a políticos”, apuntando que “nós non estamos de acordo con dar medallas a políticos por facer o seu traballo, cremos que estas medallas deben ser orientadas máis a xentes, colectivos” e “máis prioritario retirar por exemplo as honras a xerarcas da ditadura.” Pola súa parte, o voceiro do PSdeG-PSOE, José Manuel Vilas, cualificou este recoñecemento como “xustificado”, así como “oportuna, necesaria, así como que volvan a citarse, a poder ser, nesta Casa Consistorial os sobreviventes desa corporación tras 40 anos para intercambiar recordos, experiencias e tamén falar sobre a Ribeira de onte e a Ribeira de hoxe, para poder deixar unha imaxe para o recordo da democracia e a liberdade desa histórica corporación.” O portavoz do PBBI, Vicente Mariño de Bricio indicou “todo o noso apoio nesta proposta” e anunciou que a súa compañeira de partido Herminia Pouso se ía ausentar durante a votación deste punto porque o seu pai formaba parte da referida corporación. Así, a cuestión saíu adiante cos votos favorables de tódolos grupos municipais, exceptuando o BNG que votou en contra.

Seguidamente, saíu adiante cos votos a favor de tódolos grupos, agás PBBI e Suma Ribeira, a cuestión relativa ao expediente de desafectación do inmoble do matadoiro. A este respecto, o nacionalista Vázquez Cobas requiriu que figurase explicitamente no acordo que, co resultado desta desafectación, se destinarán cartos para infraestruturas coma a sede do Club de Remo Náutico de Riveira ou a nova Biblioteca municipal.

A continuación, abordáronse conxuntamente os puntos 4 e 5 da orde do día: expediente de licitación da concesión da nova EDAR de Ribeira e modificación na ordenanza da taxa de prestación do servizo de saneamento (B.1.14). O primeiro destes asuntos saíu adiante cos votos a favor do PP e BNG, a pesar dos votos en contra do PBBI e Suma Ribeira, así como a abstención do PSdeG-PSOE; mentres que o outro punto foi aprobado cos votos favorables do PP, as abstencións do PSdeG-PSOE, BNG e Suma Ribeira, agás os votos en contra do PBBI.

En canto ao expediente de cesión a Urbaser do contrato de xestión dos servizos de recollida de residuos urbanos e de limpeza viaria, produciuse un empate na votación: PP votou a favor, PBBI, BNG e Suma Ribeira votaron en contra e o PSdeG-PSOE abstívose. O voto en calidade do alcalde foi o que desfixo esta situación e posibilitou que a cuestión saíse adiante.

Outro dos asuntos a tratar foi o expediente de suplemento de crédito 2/2019. Segundo expuxo o rexedor, recibiron unha serie de recomendacións por parte do estudo de arquitectura encargado do deseño do novo Auditorio municipal. Neste senso, sinalaron eivas, algunhas de “difícil resolución”, se o inmoble municipal sae a licitación por 2.600.000 euros, e que para que o edificio reúna as condicións oportunas sería preciso incrementar a contía a 3.600.000 euros. Así mesmo, Manuel Ruiz aclarou que o que se estaba tratando era dunha operación de crédito para ir financiando ou dar liquidez ao Concello para esa obra, pero non significaba que o que se estaba aprobando era o custe que para o Concello vai ter. O punto saíu adiante cos votos a favor do PP e BNG, a abstención do PSdeG-PSOE,  e os votos en contra do PBBI  e Suma Ribeira.

Tamén se levou a pleno novamente o expediente de cesión en propiedade de terreos a AMBAR, pois unha persoa presentou un escrito para que “se deixe sen efecto dita cesión gratuíta.” Deste xeito, desestimouse a alegación e continuouse coa cesión tras os votos a favor de tódolos grupos e a abstención de Suma Ribeira.

O PBBI presentou unha proposición sobre o acondicionamento da antiga lonxa de Ribeira para acubillar os labores dos redeiros. A concelleira popular Ana Barreiro manifestou que traían esta iniciativa a pleno “cando a día de hoxe as xestións levadas a cabo por este goberno deron os seus froitos” e expresou que os trámites neste eido foron iniciados no 2017, así como que o programa de actuacións de investimentos e financiación da Xunta de Galicia destina 40.000 euros a esta intervención para o 2020. Así, o PP presentou unha emenda de substitución ao segundo punto, para que a explanada do paseo das Carolinas sexa de usos complementarios. A emenda saíu adiante cos votos favorables do PP e PSdeG-PSOE, a pesar dos votos en contra do PBBI, BNG e Suma Ribeira; mentres que o punto primeiro da proposta foi aprobado por unanimidade.

Os grupos aprobaron por unanimidade a proposta do PSdeG-PSOE relativa ao traslado do GAEM a outro emprazamento. A socialista Rita Rial explicou que modificaban o primeiro punto no que se solicitaba o seu cambio para a nave situada no lugar de Cruxeiras, pero que recentemente coñeceran que xa está destinada para o servizo de obras municipal. Por iso, requirían que fose a outro inmoble. Pola súa banda, o edil do PP, Víctor Reiriz, expresou que se atopan en negociacións para alugar unha antiga carpintería en Frións, chegando incluso a ter opción de compra.

No relativo á proposta do BNG sobre a reordenación do tráfico rodado no barrio do Monumento e rúas adxacentes que se consideran necesarias, o voceiro do PSdeG-PSOE, José Manuel Vilas, expuxo unha pequena variante do estudo; mentres que o portavoz do PBBI, Vicente Mariño de Bricio, solicitaba unha reorganización total do tráfico en Ribeira. O concelleiro popular, Víctor Reiriz, dixo que entregara o novo organigrama de como estaba a situación no Monumento, estando dispostos a sentarse cos voceiros e xefe da Policía Local para escoitar as propostas dos socialistas. O nacionalista Luís Pérez Barral requiriu tamén que se reúna a mesa de peonalización. Este asunto foi aprobado cos votos favorables de tódolos grupos, exceptuando os votos en contra do PBBI.

Posteriormente, o PSdeG-PSOE presentou unha proposta para a consecución da Autoridade Portuaria de Ribeira. O PP presentou unha emenda de substitución, a cal se encargou de expoñer o edil Ramón Doval. Así, propoñen que o pleno de Ribeira inste ao Goberno galego a través de Porto de Galicia e acometer nos peiraos de Ribeira as actuacións previstas e comprometidas, así como investir nos mesmos unha cantidade suficiente para manter as súas instalacións en condicións operativas de seguridade e mantemento. Engaden instar ao Goberno provincial da Coruña, dentro das súas potestades, para o nomeamento dun vogal no Consello de Portos e nomear representante da corporación municipal ribeirense e, do mesmo xeito, instar a Portos de Galicia á modificación dos seus estatutos para que dentro do seu Consello de Administración estean representados os portos máis importantes por volume de descargas e facturación da súa competencia. A emenda foi aprobada cos votos favorables do PP, PBBI e BNG, e coas abstencións do PSdeG-PSOE e Suma Ribeira.

Por outra banda, Suma Ribeira levou unha proposta sobre a regulación dos debates nas sesións plenarias. A este respecto, a concelleira María Sampedro presentou unha emenda do PP para buscar “un consenso democrático”, a cal saíu adiante cos votos a favor do PP, PSdeG-PSOE e BNG, a pesar dos votos en contra do PBBI e Suma Ribeira.

Finalmente, levantouse a sesión plenaria con tres puntos pendentes da orde do día, a dación de conta de decretos da Alcaldía, mocións de urxencia e a quenda de rogos e preguntas.

Outros artigos

Falece unha ribeirense de 50 anos atopada no chan da súa casa

Unha muller de 50 anos, cuxa identidade responde as iniciais T.M.M., faleceu esta noite na súa casa da céntrica Rúa Méndez Núñez, de Ribeira. Segundo informa o Diario de Arousa , foi a súa parella a que ao redor das oito do serán chamou o 112 para comunicar que non...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Hacia la España federal”. Xosé Perozo

“Hacia la España federal”. Xosé Perozo

Si se cumplen las predicciones demoscópicas, el próximo domingo EH Bildu ganará las elecciones en el País Vasco, superando por primera vez al PNV en escaños y en votos. El fenómeno de crecimiento abertzale está rasgando las vestiduras de muchos politólogos y...