Rianxo incidiu na rehabilitación, restauración e rexeneración urbana

20191007. O Foro de Rehabilitación de Rianxo chegou esta fin de semana coa súa sexta convocatoria, na cal se volveu incidir nas tres R: rehabilitación, restauración e rexeneración urbana. Esta edición contou coa presenza de relatores coma Iago Seara (director xeral de Patrimonio Cultural), Manuel Seoane (restaurador da Catedral de Ourense), Guido Alfonso Tomasini (restaurador que emprega só materiais da terra) e José Aguiar (profesor da Universidade de Lisboa), entre outros.

As sesións do venres e do sábado estiveron dedicadas aos coloquios que se desenvolveron na aula, mentres que a xornada do domingo contou cun taller práctico sobre biorestauración.