Comezan as obras nas ribeirenses rúas Pombal e Cervantes

O Concello de Ribeira informa do inicio dunha nova obra consistente na pavimentación das rúas Pombal e Cervantes, ambas situadas en Santa Uxía.

A empresa que resultou mellor clasificada no procedemento de licitación das 16 ofertas presentadas foi a empresa Construcións Fermín Simal, S.L., cun investimento de 21.719 euros.

Na actualidade, as vías obxecto da actuación rexistran un pavimento de formigón en mal estado como consecuencia da súa antigüidade e dos sucesivos traballos de reparación de servizos domésticos. Así, co novo proxecto preténdese aplicar un novo pavimento, consistente en ambos casos na colocación de adoquín de formigón máis un bordillo de formigón pulido.

A intervención está adscrita ao Plan de Obras e Servizos (POS) da Deputación da Coruña e ten un prazo de execución de dous meses.