Aberto o prazo para solicitar instalacións de servizo temporais para a tempada estival de 2020

01 Outubro 2019

20191001. As persoas ou entidades que desexen rexentar unha instalación de servizo temporal a vindeira tempada estival en zona de servidume poden, a partir de hoxe, presentar a correspondente solicitude. Está é unha das novidades que recolle o Decreto 97/2019, de 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da comunidade autónoma de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, elaborado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A presentación das solicitudes realizarse, preferentemente, por vía electrónica durante o último trimestre do ano para a tempada seguinte; adiantando un período de tres meses este trámite, xa que co anterior decreto establecíase que esa solicitude debería facerse no primeiro trimestre do ano. A partir da presentación da solicitude, a Administración disporá de cinco meses para pronunciarse sobre a mesma, reducindo nun mes o prazo de resolución.

Outra das novidades deste novo decreto é que as instalacións temporais e desmontables poden presentar unha solicitude de uso para catro tempadas estivais, en lugar de solicitar cada ano a autorización para cada una das tempadas de verán. Este cambio redunda “na simplificación da tramitación, redución de trámites, evitando aos interesados cargas innecesarias.” En todo caso, aínda que a autorización se outorgue por catro anos, as instalacións deberán desmontarse unha vez finalice cada unhas das tempadas incluídas no prazo outorgado.

A tempada de verán vai desde o 1 de maio ata o 31 de outubro de cada ano natural e, dado o carácter temporal e desmontable dos servizos, a autorización outorgada determinará expresamente o compromiso das persoas solicitantes de desmontar e retirar as instalacións no prazo de 15 días desde a finalización da tempada. Non obstante, poderá solicitarse autorización para este tipo de instalacións durante o período de Semana Santa que, no caso de solicitarse e autorizarse tamén para a tempada de verán, non sería necesario a retirada da instalación ata a finalización do período estival.

Xunto coas instalacións temporais e desmontables, tamén se regulan as instalacións permanentes para bares de praia, que permitirán ofrecer un servizo necesario para a utilización, uso ou goce do dominio público marítimo-terrestre de calidade, con carácter continuado e permanente, sempre que se xustifique esa necesidade e a prestación efectiva do servizo de modo continuado, máis extenso que o que se ofrece aos bañistas estivais, pola desestacionalización dos usos propios dos areais, tanto deportivos como de ocio ao aire libre.

Coas instalacións permanentes, o Goberno galego persegue “acadar unha mellora na calidade e na estética das instalacións, coa adecuación á contorna e cumprindo requisitos de calidade arquitectónica e de integración paisaxística; aspectos que coas instalacións temporais, por cuestións de viabilidade económica, moitas veces non se conseguen.”

A Xunta pretende con esta regulación “definir unha medida tendente a incrementar a protección do dominio público marítimo-terrestre, ao dotar de servizos de calidade as praias e tamén outras zonas do litoral, diminuíndo a súa demanda sobre o dominio público, enmarcándose dentro dunha política potenciadora do turismo de excelencia, con servizos que permitan atraer aos visitantes durante todo o ano, potenciando e consolidando así o medio rural coa posta en valor da súa contorna máis alá da época estival.”

Tal e como se indica no artigo 4 do Decreto, as actuacións en zona de servidume de protección do dominio público que deben ser obxecto de  autorización autonómica, entre outras, son as obras; instalacións ou actividades que, pola súa natureza, no poidan ter outro emprazamento, coma establecementos de cultivo mariño ou salinas marítimas; aquelas que presten servizos necesarios ou convenientes para o uso do dominio público marítimo-terrestre, así como as instalacións deportivas descubertas; peches e muros de contención; acampadas e os campamentos de turismo; os establecementos expendedores de comidas e bebidas ao servizo do uso e goce do dominio público marítimo-terrestre (chiringuitos); e as instalacións temporais para a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas, así como as vinculadas ao desenvolvemento das actividades deportivas de tempada.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“La profesionalidad del Gobernador”. José Castro López

“La profesionalidad del Gobernador”. José Castro López

El Gobernador del Banco de España finalizó el mandato y Pablo Hernández de Cos sedespidió con la elegancia de un caballero y con la profesionalidad del eminenteeconomista después de seis años al frente de una institución clave para la economía y elsistema financiero...