Ribeira abre o prazo para solicitar os bonobuses para ensino oficial fóra de municipio

20190904. Os estudantes que están cursando ensinanza oficial regrada noutros puntos de Galicia xa poden tramitar os bonobuses para o curso 2019-2020 que subvenciona o Concello ribeirense no marco do plan Riveira MOVe.

Os requisitos a ter en conta son estar empadroados no municipio e cursar ensinanza oficial regrada que non se poida estudar no concello. Entre os destinos subvencionados atópanse Santiago, A Coruña, Ferrol, Ourense, Lugo, Vigo e Pontevedra.

O impreso de solicitude de bonobús poderase descargar desde a páxina web do Concello http://www.riveira.es/wp-content/uploads/2019/08/SOLICITUDE_bonobus_19_20.pdf ou tamén collelo fisicamente na Oficina de Atención ao Cidadán (OAC).

Xunto co impreso deberá achegarse copia do DNI e copia da matrícula do curso 2019-2020.

Así mesmo, a solicitude deberá ser presentada coa documentación complementaria na Oficina de Atención ao Cidadán (OAC) do Concello ou por vía telemática en https://ventanilla.riveira.es/.

A autorización conforme poden ir comprar os seus bonos de viaxe co desconto, enviaráselles ás persoas interesadas ao correo electrónico. Os talonarios de viaxes -bonobuses- retiraranse nas respectivas empresas previa presentación da autorización expedida polo Concello.