Rianxo ponse na vangarda da intervención urbanística con murais

O barco bateeiro intervido por Nove Noel

20190911 Estes días Rianxo é un gran obradoiro sen paredes nin límites, urbano, para dar renda solta á creatividade pictórico-grafiteira-muralista local e galega. Esta actividade creativa insírese no festival Viladomar, organizado pola asociación Ondiñas Mainas de Rianxo, que nos está a poñer ao tanto (puntualmente e con información actualizada) dos traballos despregados no seu Facebook.

A Casa da República de Isorna

Ao longo desta semana os labores concéntranse nos centros sociais de Isorna e Araño, e máis nos muros da praia de Tanxil. A estes emprazamentos engadíronse outros recantos sorprendentes e non agardados, como os piares da ponte peonil no esteiro do río Te, que foi decorada cunha paisaxe máxica das nosas rías, ou un barco bateeiro que se prestou para a ocasión deixándose levar pola inspiración colorista de Nove Noel.

A balea da praia de Tanxil

As e os artistas tamén lle están a dar unha viraxe estética a un domicilio particular. Participan creadoras e creadores como a lucense Doa (que traballa na Casa da República de Isorna, dotándoa de fermosos motivos vexetais), Sokram, Mou (Ordes), Nana (Ordes), Nove Noel ou Miguel Peralta (Cestola na Cachola), xunto co rianxeiro Vicente Batalla (o responsábel da impresionante balea azul e doutras criaturas mariñas que cobren, a partir de agora, os muros de Tanxil). O festival terá as mentes creativas ocupadas até este venres. Logo será a quenda de ir argallando novos sitios de Rianxo que intervir.