O topónimo de Ribeira volve a pleno

20190930. Un dos puntos a abordar no pleno ordinario que se celebrará esta tarde en Ribeira será a moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE relativa ao topónimo de Ribeira.

A formación manifesta que a situación de que uns letreiros sinalen o nome do municipio con ‘b’ e outros o fagan con ‘v’ xera, tanto para visitantes coma veciñanza, “extrañeza, confusión, desconcerto, e asombro.”

Deste xeito, o partido considera que require unha solución mediante un acordo da corporación municipal, “primeiro está a obriga e despois a devoción.”

Os socialistas engaden que esta “discrepancia” xa fora levada a sesión plenaria meses atrás por parte de tres grupos políticos, “quedando o alcalde en requerir un estudio da Xunta de Galicia para dilucidar o asunto”, do cal, segundo apuntan, “non temos coñecemento”, pero “si temos o deber de acatar a lexislación vixente de normalización lingüística, o nomenclátor das entidades de poboación da provincia, e o rexistro das entidades locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas”, facendo referencia á Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística Xunta de Galicia; ao Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia; ao Decreto 189/2003, do 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente coas entidades de poboación da provincia da Coruña; ao Rexistro das Entidades Locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, onde “o municipio de Ribeira está inscrito con data 26.01.1987, co n° 01150737, coa capitalidade en Santa Uxía de Ribeira. Coa incorporación da Illa de Sálvora, illotes Noro e Vionta no término municipal en fecha 16.04.2018 BOE.”

Por todo isto, solicitan a adopción dun acordo que inclúe que “se acate a lexislación vixente de Normalización Lingüística para o Concello de Ribeira, que debe escribirse con ‘b’; o traslado deste acordo á Axencia Tributaria correspondente, para efectuar o cambio no NIF da Corporación Local de Ribeira; que se utilice o topónimo “correcto” en toda a correspondencia oficial do Consistorio, así como impresos, material, etcétera; e que os indicativos viarios “sexan correxidos de forma inmediata a aprobación desta proposición.”

Artígo A Cope aborda hoxe o uso do topónimo B ou V.