A Fundación RIA, referente europeo en recuperación urbanística, cultural e medio ambiental

20190904 A Fundación RIA, entidade impulsada polo célebre arquitecto inglés David Chipperfield (afincando en Corrubedo) para mellorar con humanización, recuperación e sustentabilidade o urbanismo e a habitabilidade das localidades da nosa comarca, deu este verán un importante paso de repercusión internacional. O avance veu da man do proxecto Ruritage, que seleccionou a fundación con sede en Ribeira para converterse nun dos seus ruritage replicator adicional. A incorporación de RIA ao proxecto brindaralle á fundación a oportunidade de ter acceso ás ferramentas e o coñecemento de Ruritage para desenvolver plans de rexeneración centrados no patrimonio.

O acordo busca facilitar o desenvolvemento e a aplicación de estratexias adaptadas ao territorio rural e incrementar a visibilidade dos proxectos na Ría de Arousa. Con esta relación o consorcio de Ruritage ofrece apoio á Fundación RIA para desenvolver plans de recuperación que poñan o valor o noso rico patrimonio cultural e natural.

A Fundación RIA foi presentada hai dous anos en Ribeira, da man do estudo de arquitectos, urbanistas e investigadores de David Chipperfield. Nun primeiro intre centrou o seu radio de acción en Ribeira, e, máis polo miúdo, en Santa Uxía, Palmeira, Aguiño e Castiñeiras. O obxectivo dos seus traballos (que están a ser extrapolados a outros concellos da comarca de Arousa Norte e da xeografía galega) é impulsar estas localidades polo camiño de recuperar a súa identidade, apostando por recursos que garantan a máxima integración e o mar e o tecido urbano, e potenciando os recursos económicos e naturais tradicionais.

Ruritage, pola súa banda, é un proxecto de investigación financiado pola UE con catro anos de duración, iniciado en xuño de 2018, que pretende avanzar na rexeneración rural a través do patrimonio cultural e natural. En palabras dos impulsores, “as zonas rurais de Europa cóntannos a historia dunha interacción de mil anos entre a natureza e a sociedade humana, son paisaxes que representan exemplos únicos de patrimonio cultural e natural, que non só hai que salvagardar senón que tamén recoñecer como motores para o desenvolvemento sustentábel”.
Ao longo do proxecto, 13 áreas rurais foron seleccionadas como modelos a seguir: casos de éxito nos que as áreas rurais rexeneráronse grazas á reivindicación e posta en valor do patrimonio.

A iniciativa conxunta da Fundación RIA e Ruritage terá como consecuencia a incorporación dos traballos desenvolvidos pola fundación en Arousa Norte como caso de éxito, referente a seguir.