Quince ofertas presentadas para a reposición do pavimento asfáltico en dúas vías de Castiñeiras

20190826. Un total de quince ofertas presentáronse para a actuación consistente na reposición do pavimento asfáltico na rúa do Canal e no camiño entre Ameixida e Os Páramos, na parroquia ribeirense de Castiñeiras.

Desde o Concello manifestan que as dúas vías presentan un firme en aglomerado asfáltico bastante deteriorado en certos tramos, razón pola cal se persegue a súa mellora a través dunha nova capa de aglomerado asfáltico en quente de 6 centímetros de espesor, previa limpeza das súas marxes.

O orzamento deste proxecto ascende a un total de 48.881 euros e o seu prazo de execución son dous meses. Ademais, está financiado polo Plan de Obras e Servizos (POS) provincial.