Preto da trintena de empresas postuláronse para as obras nas ribeirenses rúas Escorial e Pérez Galdós

20190823. Un total de 27 empresas presentáronse para realizar as obras de pavimentación e renovación de servizos das céntricas rúas Escorial e Pérez Galdós, ambas situadas xunto a praza do Concello de Ribeira.

Na actualidade, o pavimento en ambas vías está construído en formigón, observándose danos importantes coma disgregacións e socavóns no seu firme. En canto ás súas instalacións, as redes de saneamento e pluviais están formadas por tubaxes en mal estado, obxecto de arranxos periódicos.

O proxecto elaborado polos servizos técnicos municipais prevé a colocación dun colector de PVC de 315 milímetros de diámetro e lonxitude de 185 metros, con pozos de rexistro cada 35 ou 40 metros e conexión cos colectores existentes, renovándose tamén as acometidas ás vivendas. Por outra banda, disporase polo centro das rúas de colectores de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e 189 metros de longo e pozos de rexistro, instalándose sumidoiros cada 20 metros aproximadamente e pozos de rexistro nos cruces dos colectores, así como efectuando acometidas de pluviais ás vivendas. Ademais, empregarase pavimento de formigón pulido de 20 centímetros de espesor, intercalado con lousas de granito.

O orzamento desta actuación ascende a 132.788’55 euros, IVE incluído, e o seu prazo de execución son catro meses.