A xestión da depuradora de Ribeira tratarase en pleno

20190805. Os grupos que conforman a corporación municipal de Ribeira deberán decidir en pleno se a xestión do saneamento é municipal ou se encarga a Xunta de Galicia.

Esta situación vén dada a que o Concello recibiu notificación de que Acuaes non levará a depuradora de Ribeira. Deste xeito, deberá haber unha resolución antes de outubro para dar notificación de se o Concello se fai cargo da xestión e custes. De non ser así, a súa explotación pasaría a cargo da Xunta.