Tres campamentos de verán para xuventude en risco de exclusión ou con diversidade

20190719. A Concellería de Servizos Sociais de Ribeira, que dirixe Ana Ruiz Reiriz, está implicada na celebración de tres campamentos de verán para que nenos e mozos en risco de exclusión ou con diversidade funcional poidan desfrutar de alternativas de ocio na época das vacacións.

O obxectivo desta tripla iniciativa reside en favorecer a convivencia co medio natural nun entorno normalizado no que, a través de actividades lúdicas e recreativas, se favoreza a diversión, entretemento e relación cos demais, fortalecendo así o seu desenvolvemento sociopersoal.

Os devanditos campamentos son o Campamento de Convivencia Golfiño, que se celebrará do 16 ao 22 de agosto no campamento xuvenil de Pontemaril (Forcarei), con 14 prazas destinadas a nenos e mozos inscritos nos programas de Servizos Sociais; o Campamento Viveiro Dorneiro, cunha reserva de 6 prazas para nenos que forman parte dos programas de Servizos Sociais, desenvolvéndose no mes de xullo; e o Campamento de verán A Pita Cega, con reserva de 5 prazas e dirixido a persoas con diversidade funcional que teñan recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%, posúan unha capacidade mínima de comunicación e unha mobilidade acorde coas características da instalación, non presentando trastornos que poidan alterar a convivencia no transcurso da actividade do 22 ao 28 de agosto.

Para este último campamento, o prazo de inscrición abrangue desde o 21 de xullo ata o 10 de agosto e as solicitudes estarán a disposición no Departamento de Servizos Sociais, a páxina web do Concello www.riveira.gal e na Oficina de Atención Cidadá.