Os socialistas de Ribeira levarán ao pleno a cuestión sobre o aparcamento do ‘Agro do Prego’

20190726. O grupo municipal ribeirense do PSdeG-PSOE levará ao pleno ordinario o aparcamento disuasorio do ‘Agro do Prego’, pois indican que recibiron queixas de usuarios e residentes de Abesadas e Cubeliños.

Segundo manifestan os socialistas, no mes de xullo do 2018 habilitouse o aparcamento disuasorio no ‘Agro de Prego’ cun desmonte de terra vexetal, suplida por restos de materiais de obras varias, e realizouse un desvío do tramo do río da Mámoa.

Así mesmo, expresan que actualmente as obras de acondicionamento de dito aparcamento están sen finalizar, “con importantes montículos de restos de asfalto que ocupan o espacio destinado a vehículos, e sin a canalización acordada do río; pese a que nas condicións de contratación da obra, unha cláusula reseña que as obras deben finalizar cun prazo de tres meses, dende o inicio das mesmas.”

Ademais, indican que a razón esgrimida foi a dun problema coa autorización de Augas de Galicia.

Por todo o exposto, fan as seguintes preguntas: “1. Sr. Alcalde, pode decirnos o motivo desta enorme demora na realización do aparcamento disuasorio no ‘Agro de Prego’? 2. Vai a facerse a canalización do río, na mesma ubicación do cauce antiguo? 3. Que capa de acabado final vai a ter o aparcamento?”