O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación de quince socorristas

01 Xuño 2023


O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a contratación de quince socorristas acuáticos en espazos naturais. As persoas interesadas en formar parte deste proceso deberán inscribirse na oficina de emprego do SEPE ata o vindeiro día 5 de xuño.

Segundo explicou o Concello, o sistema de acceso será mediante oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal. “As funcións a realizar serán de prevención e vixilancia, primeiros auxilios, velar polo respecto das zonas de baño e informar de prácticas inadecuadas ou atender aos usuarios da praia e prestar axuda a persoas indispostas”, engadiron fontes do Consistorio.

Nas bases especifícase que as persoas candidatas deberán pertencer a calquera dos estados asinantes do Tratado da Unión Europea, ter cumpridos os 18 anos e non superar a idade máxima de xubilación forzosa, non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo, non estar afectado por motivos de incompatibilidade, non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública, estar en posesión do titulo de graduado en educación secundaria obrigatoria e estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a contratación dos socorristas acuáticos o Concello de Boiro conta co financiamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia mediante as subvencións para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade.

As bases e toda a información sobre o proceso selectivo están a disposición das persoas interesadas na web municipal.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“A vivenda” – José Manuel Pena

“A vivenda” – José Manuel Pena

É un ben de mercado para o negocio particular ou un dereito básico, fundamental e humano, como pode ser a educación, a sanidade, a prestación por desemprego ou a xubilación? A vivenda, en Galicia e no resto de España, continúa sendo un negocio e un ben de...

“A forza da gratitude”. Luís Celeiro

“A forza da gratitude”. Luís Celeiro

Daquela, hai algo máis de cincuenta anos, algúns dos aldeáns e aldeás das aldeas de Lugochegaban ao Instituto para abrir as portas do futuro, pechadas a cal e canto para os fillos daMariña, para os das montañas da Fonsagrada, dos Ancares, do Courel e da Lóuzara...