O Son regulará o urbanismo de todo o centro histórico local

A Corporación municipal de Porto do Son acaba de aprobar no pleno ordinario de novembro a autorización de acceso ao fondo de cooperación do Instituto Galego de Vivenda e Solo que permitirá á Administración local o desenvolvemento dos dous plans especiais de protección e reforma interior que aparecen no plan e que ata o día de hoxe non puideron ser materializados s por supoñer un importante investimento e non dispoñer dos fondos para poder levalo a cabo.

Coa redacción de ambos os plans preténdese poñer en valor os cascos antigos, potenciar os elementos de interese monumental, por exemplo a tipoloxía tipo mariñeira, as fábricas de salgadura ou cruceiros, e erradicaranse as arquitecturas disonantes e apostarase pola rehabilitación respectuosa con esta arquitectura tradicional á vez que se evitará a deterioración das vivendas do núcleo.

O importe da actuación ascende a un total de 350.900 euros que serán financiados a través dun fondo que o IGVS pon ao dispor dos concellos para financiar intervencións de rehabilitación e conservación do seu patrimonio.

A tenente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro Quintáns, explicou que se planificará sobre dous ámbitos diferenciados: Pepri-01, que envolve o casco antigo de Porto do Son e que comprende unha superficie de 91.288 metros cadrados; e Pepri-02, que envolve o núcleo rural do Outeiro e abarca unha superficie de 32.956 metros cadrados. O cronograma para a tramitación estímase en ano e medio desde o inicio da mesma, polo que estaría en vigor no ano 2024.