Outes ampliará o local social de San Ourente

Imaxe C.O.

O pleno de Outes aprobou non pleno celebrado esta semana un crédito de 103.761 € para a ampliación e arranxo do local social de San Ourente, situado nunha antiga escola unitaria. O alcalde Manuel González indicou que a prioridade do seu goberno era aproveitar infraestruturas xa existentes antes de crear outras novas, polo cal se impulsou este proxecto que xa fora ade mais presentado ás dúas asociacións veciñais desta parroquia.

A outra actuación é a rehabilitación dos pozos de rexistro na rede de saneamento para a cal se aprobou un crédito de 47.810 € . Perseguese eliminar as filtracións de pluviais existentes nos pozos de rexistro dá rede de saneamento que deriva na EDAR de Outes. As dúas actuacións comerán non primeiro semestre de vindeiro ano.