O Concello de Boiro celebrou pleno extraordinario


O Concello de Boiro celebrou este venres día 30 de setembro unha sesión plenaria extraordinaria que contou coa ausencia do concelleiro de IC Boiro, Antonio García Castro, e que pode verse íntegra, como de costume, na canle de YouTube do Concello de Boiro.

Asuntos da orde do día:

1. Aprobación do ditame de participación no POS+ Adicional e aprobación do proxecto para a ampliación de salas fitness no complexo deportivo da Cachada – rexeitado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito) e 9 en contra (PP e BNG).

2. Aprobación inicial, se procede, do ditame do crédito extraordinario núm. 5/2022, proxectos culturais e educativos.

No punto segundo da orde do día aprobouse unha emenda presentada polo Goberno local para votar os dous proxectos (educación e cultura por separado).

O PP solicitou a retirada do proxecto de cultura e non se votase.

O proxecto de educación foi aprobado por unanimidade (16 votos a favor).