En Ribeira arrancan as obras da plataforma única de Rosalía de Castro

Rúa Rosalía de Castro Ribeira. C.R.

O Concello de Ribeira informa do inicio das obras destinadas á instalación de plataforma única na rúa Rosalía de Castro entre o tramo comprendido entre Marcial del Adalid e a rúa Irmandiños.
A actuación está sendo executada pola empresa Construcciones Anspal, S.L., comportando un investimento de 187.550 euros, IVE incluído.
Os traballos implican a substitución do aglomerado existente por formigón semipulido na mesma tonalidade que no tramo adxacente, intercalando franxas transversais de granito. Tocante ás beirarruas, serán substituídas por outras de granito silvestre. Tamén se instalarán uns novos bordillos de granito.
A intervención está enmarcada no POS+2021. Os traballos teñen unha duración de catro meses, se ben se prevé parar no Nadal para non entorpecer a actividade comercial propia destas datas.