En Dodro rematada a recuperación e mellora da cuberta no Lavadoiro de Teaio

O Concello de Dodro informou de remate dos traballos para recuperar e mellorar a cuberta do Lavadoiro de Teaio. Previamente a estas obras o Goberno local apuntalara a estrutura da cubeta en 2021 co obxectivo de evitar riscos para a veciñanza (atopábase en mal estado). O arranxo propiamente dito implicou a retirada das tellas, a substitución da estrutura existente por unha banda e a reposición do teito. O Concello, para levar a cabo estes traballos, solicitara a autorización de Patrimonio (Xunta) a realización das obras, debido á inclusión do inmóbel na listaxe de bens do catálogo do PXOM de Dodro.