“Clarificar os por que de cada quen na pesca de fondo”. Antón Luaces

Que políticamente non existe concordancia entre o Goberno central e varias comunidades autónomas (entre estas Galicia) é tan evidente, que algo tan enrevesado para o sector pesqueiro como é o regulamento 2022/1614 da Comisión Europea sobre a pesca de fondo ou a pesca en augas profundas nen sequera deixa claro para o sector se ten a razón a Comisión, o Goberno ou as citadas comunidades autónomas no que a aplicación desas medidas significa arestora ou pode significar nun futuro inmediato.

Partindo do feito de que a maioría deste sector considera que o veto ás artes de fondo por parte da Comisión Europea carece dun apoio científico sólido, contundente na súa exposición, o certo é que para o Goberno central non hai decisión tomada oficialmente sobre pedir a suspensión  dese veto. E mesmo minimiza o impacto deste que, para o Ministerio de Pesca, será mínimo inicialmente. Manda chover na Habana!.

A Xunta de Galicia ten unha outra cor no cristal da súa óptica: ese veto vai significar un  custo de 816 millóns de euros e afectará a máis de 4.000 tripulantes de algo máis de 200 pesqueiros con base en portos galegos.

Quen me compra un lío?.

Ou, dito doutro xeito: quen oculta datos verdadeiros do trasfondo deste regulamento que debe entrar en vigor o vindeiro 9 de outubro?. Por que dubida o Ministerio de Luis Planas á hora de pedir a suspensión que a España mariñeira e pescadora esixe?. Por que as organizacións ecoloxistas están tan satisfeitas, que connivencias hai entre elas e a Comisión na que o eurocomisario Sinkevicius fai e desfai para, ao final, dicir que si hai evidencias de erros na apreciación aínda se pode corrixir o texto do devandito Regulamento?. Cando?. Hai tempo acaso para tal corrección a menos de dúas semanas da súa vixencia ou sabe xa o eurocomisario que un recurso ben fundamentado por parte de España, Portugal, Francia e Irlanda diante do Tribunal de Xustiza da UE tumbará ese seu regulamento estrela?. A que se xoga en Bruxelas e Estrasburgo? . Por que afogan ao sector pesqueiro que tan importante papel desempeña nos países atlánticos europeos cando xa non está na UE a forza do Reino Unido e Alemaña está perdida para a causa?. É a carencia de Estados membros con intereses na pesca o que fai que a CE con Sinkevicius -absoluto descoñecedor do que é a pesca- diante o que sementa ruina e discordia en catro socios da UE do calibre dos xa citados Francia, Portugal, Irlanda e España?.

Hai alguén máis cas organizacións medioambientalistas que empurre a Sinkevicius a ese cavorco do que non vai poder sair se non é para prestar servizos ás devanditas organizacións nun futuro non lonxano?.

Pode explicar alguén a indefinición neste penoso asunto do ministro español  de Pesca?,

É evidente que aquí cada quen xoga un papel ben distinto que, con seguridade, sería outro se Madrid tivera mar e pesca con Ayuso por diante.