O Concello de Boiro mellorará o Mercado de Abastos e o Edificio das Colonias e dinamizará o Espazo Coworking

O Concello de Boiro celebrou este 22 de setembro, xoves, o pleno ordinario da Corporación correspondente ao mes de setembro, que contou coa totalidade de membros da corporación (17).

A sesión, que pode verse íntegra na canle de YouTube do Concello, saldouse coa aprobación de proxectos de gran relevancia, como o proxecto de reforma do Mercado de Abastos, a mellora da eficiencia enerxética no Edificio das Colonias ou o proxecto de dinamización do Espazo Coworking do Concello de Boiro – Lab Barbanza 22.0.

1. Aprobación definitiva, se procede, do suplemento de crédito 1/2022. Comercio: proxectos complexos – aprobado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito) e 10 abstencións (PP, BNG e IC Boiro).

2. Aprobación, se procede, do proxecto de reforma do Mercado de Abastos de Boiro – aprobado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito) e 10 abstencións (PP, BNG e IC Boiro).

3. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 5/2022, proxectos culturais e educativos – rexeitado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito), 8 votos en contra (PP e IC Boiro) e 2 abstencións (BNG).

4. Aprobación inicial, se procede do crédito extraordinario 6/2022, 5 actuacións – neste punto vótanse individualmente as cinco actuacións, que foron aprobadas por unanimidade (17 votos a favor).

5. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 7/2022. Mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade do Edificio das Colonias – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

6. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 8/2022. Infraestruturas deportivas en colexios – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

7. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 9/2022. Dotación zona verde en “A Negral” – rexeitado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito) e 10 votos en conta (PP, BNG e IC Boiro).

8. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 10/2022. Abastecemento municipal de auga – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

9. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 11/2022 e modificación das bases de execución do orzamento 3/2022 (subvencións nominativas) – aprobado con 15 votos a favor (PP, PSOE, Boiro Novo, IC Boiro e non adscrito) e 2 abstencións (BNG).

10. Designación de festivos locais para o ano 2023 – aprobación por unanimidade (17 votos a favor).

11. Solicitude de participación no POS + Adicional e aprobación do proxecto para a ampliación de salas de fitness no complexo deportivo da Cachada – rexeitado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito), 9 votos en contra (PP e BNG) e 1 abstención (IC Boiro).

12. Aprobación, se procede, do Proxecto de dinamización do Espazo Coworking do Concello de Boiro – Lab Barbanza 22.0, e solicitude de subvención á Deputación – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

13. Aprobación inicial, se procede, do anteproxecto de ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos camper e caravanas no concello de Boiro – rexeitado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito), 9 votos en contra (PP e BNG) e 1 abstención (IC Boiro).

14. Aprobación inicial, se procede, do anteproxecto de Ordenanza de circulación do Concello de Boiro – rexeitado con 7 votos a favor (PSOE, Boiro Novo e non adscrito) e 10 votos en contra (PP, BNG e IC Boiro).