O Concello de Boiro propón a renovación dun treito na rede de abastecemento da depuradora de auga para consumo

O Concello de Boiro propón para o seu debate no vindeiro pleno a aprobación dun proxecto dirixido á renovación do grupo de bombeo e primeiro tramo na rede de abastecemento á depuradora de auga para consumo. A actuación, dun importe de 208.631,84 euros, será financiada con cargo ao remanente de tesourería do ano 2021.

A actuación que se pretende levar a cabo ten como finalidade concreta “renovar a instalación de bombeo e abastecemento de auga que o Concello de Boiro ten no río Coroño á depuradora situada no Boiro de Arriba”. A solución que aborda este proxecto é a execución dunha primeira fase das obras de reposición da tubaxe de abastecemento e a renovación do seu grupo de bombeo.

O Concello explica que o sistema de abastecemento do Concello de Boiro consta de tres puntos de subministro: bombeo dende o río Coroño, fervenza de Cadarnoxo e río Ulla. O proxecto que se propón para a súa aprobación contempla a renovación dunha primeira fase, a de bombeo dende o río Coroño, onde se fai a captación de auga por gravidade ata o pozo da sala de bombas.

Dende o Goberno local engaden que a instalación é “de antiga construción, con tubaxes de fibrocemento que esgotaron xa a súa vida útil e que se atopan nun estado de deterioro, sufrindo roturas de xeito periódico e provocando fugas na instalación que chegan a deixar sen abastecemento de auga a boa parte do municipio”.

As actuacións propóñense para o seu debate e aprobación no vindeiro pleno para ser financiadas con cargo ao remanente de tesourería do ano 2021.