Mellorarase a accesibilidade á Casa Consistorial da Pobra

Na súa aposta por facilita–la accesibilidade da veciñanza á rede de infraestruturas e edificios
de uso público, a Concellaría da Mobilidade da Pobra do Caramiñal acometerá unha intervención na entrada principal da Casa Consistorial.
Segundo explica o edil Xabier Santos (BNG), xunto coa súa homóloga dos Servizos Sociais, Amparo Cerecedo (BNG), eliminarase o desnivel existente entre a vía pública e o interior do concello; barreira que se creou cos sucesivos arranxos e pavimentacións da rúa Gasset, na AC-305, que se realizaron a rentes dos firmes xa existentes, co cal se incrementou así a cota da superficie asfaltada e, como consecuencia, que o piso do concello se sitúe actualmente por debaixo da liña da beirarrúa. Existe, ademais, un chanzo no acceso ao interior do inmoble que non forma parte da estrutura orixinal.
A solución adoptada consiste na eliminación do dito banzo e rebaixa-lo nivel da beirarrúa ata que quede á par do bordo que conecta co paso peonil. E, mantendo a carpintaría da fachada, instalarase un pórtico de cristal con sensor de movemento. O proxecto tamén inclúe a remodelación do itinerario que enlaza a porta principal co ascensor que se atopa na parte ampliada da edificación. É dicir, a rampla que conecta as oficinas co anexo verá reducida a súa pendente a un 10% acorde coas súas dimensións e pecharase a Área do Rexistro cunha cristaleira.
Con este conxunto de medidas búscase, en palabras de Santos, “a accesibilidade universal, cumprir coa lexislación de acceso aos edificios públicos, mellora-lo aforro enerxético e reduci-la contaminación acústica.”
A actuación está presupostada nos 19 767’54 euros, IVE incluído, sufragada nun 70% cunha achega da Consellería da Presidencia e o resto con cargo ás arcas municipais. Será executada pola empresa CYS
Hispania S.L. e concluirá entre finais do mes de setembro e principios de outubro.