FRINSA leva a Singapur a súa central de compras de atún

A empresa ribeirense FRINSA é un dos grandes comercializadores mundiais de atún, concretamente, o sétimo comprador do mundo, procesando anualmente máis de 130 toneladas brutas que representan máis de 580 millóns de latas facturadas. No sueste asiático sitúanse algúns dos maiores produtores mundiais de peixe, como Indonesia, Myanmar ou Vietnam.

Unha desas filiais, a de Singapur, atópase actualmente en fase de evolución para converterse na central de compras do grupo, segundo explica a compañía. Faino no seu Estado de Información Non Financeira correspondente ao exercicio de 2021.

A conserveira galega creou en 2015 a filial de Singapur, que foi no pasado exercicio a empresa no exterior máis rendible do grupo, cun resultado de 1,9 millóns antes de impostos, segundo consta no EINF da compañía. A cifra de negocio da sociedade superaría os 90 millóns, mentres que os activos situaríanse nos 28 millóns, segundo consta nas contas anuais consolidadas de FRINSA.

A empresa da familia Carregal facturou o ano pasado 546 millóns, situándose como a terceira maior conserveira galega por detrás de JEALSA e Calvo. O fundador e presente, Ramiro Carregal, controla o 64,1% do capital, mentres que o resto está en mans do seu fillo e conselleiro delegado, Jorge Ramiro Carregal Varela.

A participación do CEO, un 35,9%, está xestionada a través dunha sociedade carteira, Luangwa Valley, que creou o ano pasado e cuxo domicilio fiscal está en Madrid, no Paseo de la Castellana.