As novidades relativas ao Mercado, ao Edificio das Colonias, á Negral e á circulación do tráfico centran este xoves o pleno de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves 22 de setembro ás 20.00 horas no salón de plenos da Casa Consistorial a sesión plenaria correspondente ao mes de setembro de 2022.

Poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. Abordaranse cuestións como o proxecto de reforma do Mercado do Abastos, a mellora da eficiencia enerxética e da accesibilidade no Edificio das Colonias ou a nova dotación de espazos verdes en A Negral. Amais, está incluída na orde do día onteproxecto de ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos camper e caravanas e o anteproxecto da ordenanza da circulación.

Puntos da orde do día
1. Aprobación definitiva, se procede, do suplemento de crédito 1/2022. Comercio: proxectos complexos.
2. Aprobación, se procede, do proxecto de reforma do Mercado de Abastos de Boiro.
3. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 5/2022, proxectos culturais e educativos.
4. Aprobación inicial, se procede do crédito extraordinario 6/2022, 5 actuacións.
5. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 7/2022. Mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade do edificio das Colonias.
6. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 8/2022. Infraestruturas deportivas en colexios.
7. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 9/2022. Dotación zona verde en “A Negral”.
8. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 10/2022. Abastecemento municipal de auga.
9. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario 11/2022 e modificación das bases de execución do orzamento 3/2022 (subvencións nominativas).
10. Designación de festivos locais para o ano 2023.
11. Solicitude de participación no POS+ Adicional e aprobación do proxecto para a ampliación de salas de fitness no complexo deportivo da Cachada.
12. Aprobación, se procede, do “Proxecto de dinamización do espazo coworking do Concello de Boiro – Lab Barbanza 22.0”, e solicitude de subvención á Deputación.
13. Aprobación inicial, se procede, do anteproxecto de ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos camper e caravanas no concello de Boiro.
14. Aprobación inicial, se procede, do anteproxecto de ordenanza de circulación do Concello de Boiro.