“Quéimase o monte” – José Manuel Pena

Ano tras ano quéimase o monte en Galicia. Teriamos que preguntarnos a quen benefician os incendios forestais. As políticas de extinción non poden esquecerse dos medios de prevención. Cada propietario, comunidade de montes, organismo, entidade ou administración pública están obrigados a adoptar as medidas necesarias para a prevención de incendios. Entón, porqué non se cumpren e porqué non se sancionan eses incumprimentos?.

A realidade é que cada verán se queiman miles de hectáreas dos nosos bosques, pondo en risco ás empresas, ás vivendas e á vida de animais e persoas. Tanto os concellos, deputacións como a propia Xunta de Galicia son conscientes dos erros e a falta de vontade política para establecer protocolos de prevención adecuados, coa dotación dos medios humanos e materiais necesarios ao longo de todo o ano.

Entón, a que están a esperar. A que cambien de cor os bosques galegos, deixando a verde esperanza para os libros de historia.

Señores gobernantes, póñanse as pilas e actúen en consecuencia, os cidadáns merecémonos responsables políticos que estean á altura das circunstancias e cumpran cos seus compromisos.