O Goberno inclúe O Barbanza entre as zonas afectadas gravemente por emerxencias de protección civil e aproba axudas directas

O Goberno vén de presentar os detalles das medidas que prepara para a recuperación ambiental e económica das contornas galegas que veñen de ser asoladas polos incendios, entre as que se atopan as afectadas polo pasado lume de Cures, en Boiro. Segundo fixo saber o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, o Executivo central activou “un amplo paquete de medidas que servirá para paliar de forma importante as perdas polos incendios máis grandes da historia da nosa comunidade”.

José Miñones puxo o foco, ademais, en que máis aló destas medidas, é necesario “seguir traballando na prevención para que esta situación non volva repetirse”. Ao seu xuízo, a prevención segue sendo a materia pendente da comunidade e fan falta novas iniciativas”.

O delegado aludiu á situación “excepcionalmente complicada” rexistrada nos montes este verán e puxo de manifesto a “áxil resposta” do Goberno para atallar o problema e salvagardar, en primeiro lugar, a vida das persoas. Para iso, a Unidade Militar de Emerxencias (UME) despregou todos os seus medios para actuar de maneira coordinada e eficaz contra os lumes na as comunidades autónomas.

Tamén recordou que o Consello de Ministros acordou este martes declarar zonas afectadas gravemente por emerxencias de protección civil (ZAEPC) as comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castela e León, Castela-A Mancha, Cataluña, Valencia, Estremadura, Galicia, Madrid, Rexión de Murcia, Comunidade Foral de Navarra, País Vasco e A Rioxa, que desde o pasado 12 de xuño sufriron en total 119 incendios forestais.

En Galicia, o territorio incluído na declaración de ZAEPC é todo o afectado polos 20 grandes incendios declarados entre o 15 de xullo e o 10 de agosto que se enumeran a continuación. Trátase de 9 lumes en Ourense, 5 en Pontevedra, 3 na Coruña e 3 en Lugo que, en moitos casos, afectaron a varios concellos cada un.

Incendios forestais recollidos no Real Decreto

A Coruña

• 4/08 Boiro

• 5/08 Ames

• 9/08 As Pontes de García Rodríguez

Lugo

• 15/07 Folgoso do Courel

• 15/07 A Pobra de Brollón

• 17/07 Palas de Rei

Ourense

• 14/07 Carballeda de Valdeorras

• 16/07 Oímbra (Rabal)

• 16/07 Oímbra (Videferre)

• 27/07 Castrelo de Miño

• 3/08 Verín

• 9/08 Chandrexa de Queixa

• 10/08 O Irixo

• 10/08 Laza-Chandrexa de Queixa

• 10/08 Boborás

Pontevedra

• 30/07 Arbo

• 31/07 A Cañiza

• 3/08 Arbo – Barcela

• 4/08 Caldas de Reis

• 5/08 Ponte-Caldelas

En todos os casos, sinalou Miñones, “estes incendios alcanzaron tal gravidade que a comunidade se viu obrigada a activar os seus plans de protección nunha situación operativa de niveis 1 ou 2, tal e como establece o Plan Estatal Xeneral de Emerxencias (PLEGEM)”.

As medidas de recuperación previstas neste acordo, e cuxa execución corresponde ao Ministerio do Interior, son as seguintes:

• Axudas por falecemento ou por incapacidade absoluta e permanente, por valor de 18.000 euros.

• Axudas por destrución total da vivenda habitual ata unha contía máxima de 15.120 euros.

• Axudas por danos que afecten á estrutura da vivenda habitual, ata o 50 por cento da súa valoración técnica e cun límite de 10.320 euros.

• Axudas por danos que non afecten á estrutura da vivenda habitual, ata o 50 por cento da súa valoración técnica e cun límite de 5.160 euros.

• Axudas por destrución ou danos nos aveños domésticos de primeira necesidade da vivenda habitual, para a súa reposición ou reparación, cun límite de 2.580 euros.

• Axudas por danos en elementos comúns de uso xeral dunha comunidade de propietarios en réxime de propiedade horizontal, ata o 50 por cento da valoración técnica efectuada polo Consorcio de Compensación de Seguros e cun límite de 9.224 euros

• Axudas a persoas físicas ou xurídicas que realicen prestacións persoais e de bens: o importe total dos gastos.

• Axudas aos titulares de establecementos industriais, mercantís e de servizos, incluídos os agrarios, marítimo-pesqueiros e turísticos: ata 9.224 euros.

• O acordo tamén prevé a posibilidade de que se aprobe unha exención das taxas do Organismo Autónomo Xefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación ou condución, así como baixas de vehículos sinistrados.