O Concello de Dodro declara as obras de reforma do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de especial interese pública municipal

No pasado mes de xuño a xunta de Goberno local do Concello de Dodro acordou declarar que “na obra de rehabilitación do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón concorren circunstancias sociais e culturais que fan que se consideren como de especial interese para o Concello, e de utilidade pública municipal”. Con esta declaración o Goberno local aplica a bonificación do 95 % no Imposto de Construcións Instalacións e Obras establecida no art. 4.1 da Ordenanza fiscal núm. 1, reguladora do dito imposto.

Dende o Consistorio lembran que a reforma integral do Centro supón un investimento de 1,456,387,51 €, e supón adaptalo ó Plan de Nova Construción Pedagóxica da Consellería de Educación na que contempla “Actuacións para espazos más saudábeis” e “Actuacións para crear espazos máis versátiles”.

O Concello engade que se trata “dunha reforma moi necesaria demandada polos pais e nais do alumnado desde hai anos que agora será unha realidade, e que fará do centro de Dodro un referente adaptado as novas necesidades tanto educativas como de benestar interno as persoas usuarias”.

A actuación xa está á licitación na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, e terá un prazo máximo de execución de 5 meses.