“Está o futuro nas enerxías renovables?”. Antón Luaces

Disque sí. Se Galicia admite a necesidade de afrontar decididamente a descarbonización (por máis que sexan agora algunas voces as que reclaman a reutilización das instalacións das Pontes con carbón para a xeración de enerxía eléctrica) as enerxías maremotrices, solares ou eólicas -entre outras- marcan un tempo que, ineludiblemente, fala xa de presente e, sobre todo, futuro. O problema radica no cómo a xeneración das enerxías pode afectar a fontes indispensables no social e no económico de cada país e mesmo da Humanidade.

Os galegos, tal vez polo revertimento pouco efectivo na sociedade  dos beneficios que as empresas instaladoras dos sistemas de xeración enerxética perciben, falan máis dos danos que causan os aeroxeradores que coroan a inmensa maioría dos montes desta Comunidade Autónoma, que do rendemento que estes reverten como algo efectivo na súa economia persoal. E xa non digamos da firme oposición dos profesionais da pesca marítima á instalación a 30 quilómetros da costa de, cando menos,tres parques eólicos que afectarán á franxa costeira comprendida entre os concellos de Arteixo (A Coruña) e Burela (Lugo) e zonas de pesca para moitas embarcacións de baixura: cerco, arrastre de litoral, artes varias, etc. existentes nestas áreas.

Máis hai alternativas que se barallan como válidas por non seren contaminantes, Por exemplo, o hidróxeno verde que xera a enercxía renovable baixa en emisión, que se acada coa técnica de reformado por vapor de gas natural e que representa o 95% do mercado comercial actual. Un proceso de electrólise impulsada por enerxías como a e

Ólica ou a solar, é a base para producir ese hidróxeno verde. A electrólise é consecuencia da utilización dunha corrente eléctrica para descomponer mediante electrodos a molécula da auga  en osíxeno e hidróxeno. Os defensores deste sistema de enerxía conidan que se trata dunha alternativa válida para reducir as emisión; por tanto, non negativa para o medio ambiente debido a qwue non xera emisión de dióxido de carbono nen de ninguna outra substancia contaminante e só vapor de auga e electricidade. España figura entre os países europeos que lideran o proxecto de utilización do hidróxeno verde.

En Galicia, e máis concretamente no Porto Exterior de Punta Langosteira (Arteixo) producíuse esta semana a primeira proba-demostración do uso nun autobús de servizo portuario e ven ser o primeiro municipio galego que conta cunha hidrolinera (unha das primeiras a nivel nacional).

Grazas a esta hidrolinera está en marcha a experiencia piloto dun autobús propulsado por hidróxeno renovable, que parte de “A Coruña Green Port”. Os traxectos de probas con pasaxeiros comezaron o pasado martes na liña 1 de autobuses da Coruña -a que cubre o traxecto Castrillón-Hospital Abente y Lago- experiencia pioneira nos portos galegos que permite dar un novo paso avante no xa citado proxecto Green Port que centra a estratexia do porto da Coruña no ámbito das novas enerxías e da descarbonización da industria. Unha das `rincipais liñas mo plan de transición enerxética do porto coruñés: a cadea de valor do hidróxeno verde, tanto no eido industrial como no da mobilidade.