Convocada unha praza de oficial de Policía Local para Ribeira

A Xunta de Galicia convocou 21 prazas para oficial da Policía Local, unha delas correspondente a Ribeira. De todas elas 17 son de promoción interna e catro de mobilidade. Unha vez superado o proceso de selección, os aspirantes admitidos formarán parte da promoción de mandos que se formará na Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).
O prazo para inscribirse nesta convocatoria comezará despois de que o anuncio se publíque no Boletín Oficial do Estado (BOE) e permanecerá aberta durante 20 días hábiles na sede electrónica da Xunta.

Entre os requisitos necesarios inclúense criterios como contar con categoría de oficial en outros corpos da Policía Local de Galicia, estar en servizo activo ou ter un mínimo de tres anos no corpo. Tamén se valorará levar tres anos continuados no destino actual e non atoparse na segunda actividade.