“A ONU analiza o impacto da pesca de fondo sobre os EMV”. Antón Luaces

Nunha conferencia celebrada na sede da ONU en Nova Iorq co obxectivo de implementar varias resolucións sobre a pesca sustentable, analisouse o impacto da pesca de fondo sobre a pesca sostible para abordar o impacto deste tipo de pesca de fondo nos ecosistemas mariños vulnerables (EMV) e a sustentabilidade a longo prazo das poboacións de peixes de augas profundas.

A frota defendeu os avances acadados na protección dos ecosistemas mariños vulnerables por parte das Organizazcións Rexionais de Pesca (ORP) “en todos os océanos”, na reunión na que estiveron presentes, entre outros, Javier Garat (secretario xeral de CEPESCA e presidente de Europêche e ICFA) e Iván López (presidente de EBFA e membro de IFCA). Os representantes do sector puxeron en valor os criterios das ORP para a detección e delimitación das devanditas áreas, analisando a pegada  do arrastre e cartografiando os fondos para fechar a pesca nos espazos estritamente necesarios, mentres que no conxunto da área se permite “a pesca exploratoria” sempre e cando a ciencia garanta a non presenza de ecosistemas mariños vulnerables.

Avanzar na proteción dos océanos é un obxectivo que asume o sector, especialmente en alta mar, para o que formularon  a necesidade de cartografiar de xeito completo os océanos a través da mediación de todas as partes interesadas. Garat e López concordan en que en novos desenvolvementos tecnolóxicos en cartografía e navegación “se permitirán vedas de alta precisión e un maior control da actividade”, o que permitiría á súa vez “un esquema de peches máis sensato” en liña co obxectivo de garantir a “coexistencia” entre protección e producción.

Lembrou o sector que o peche dunha área de pesca ten efectos colaterais como a desviación do esforzo pesqueiro e o seu conseguinte impacto ou a presión sobre outros caladoiros ou sobre as importacións. Por este motivo  defenden contar con máis información científica e aplicar unha estratexia “racional” á hora ded determinar figuras de protección.

Para a frota é necesario equilibrar os tratados e obxectivos internacionais de protección do medio ambiente  na producción sostida de proteínas mariñas saudables  e de baixo impacto. Volveu lembrar o sector  neste senso que é necesario incluir o alcance real da pegada da pesca, moi inferior ao da producción doutro tipo de proteínas en terra.

Para a delegación española o futuro sostible dos océanos tamén pasa ,por eliminar a “polarización que actualmente existe entre os diferentes actores que interveñen neste entorno”. Iván López reclamou a necesidade de romper os estereotipos e “caricaturas” que sobre o sector manifestan as ONG, postura que “só conduce a obxectivos tamén irreais, coma no caso do arrastre, á desaparición deste arte sen considerar ningún outro aspecto clmo o seu impacto nas comunidades costeiras que dependen da pesca e na subministración de proteínas nutritivas saudables e sustentables.