A Aula CeMIT de Ribeira acolle en setembro un programa de dixitalización para mulleres

A Aula CeMIT de Ribeira vai dar cabida ao longo do mes de setembro a un programa de formación dixital dirixido a mulleres, encamiñado a combater a fenda dixital de xénero e avanzar na plena capacitación tecnolóxica da poboación feminina, agravada trala pandemia.

Este programa conta de cadanseus bloques de 40 horas cada un, que versarán sobre competencias dixitais básicas, destinado ao desenvolvemento dixital para a vida cotiá (do 1 ao 15 de setembro) e competencias dixitais avanzadas (desenvolvemento de estratexias dixitais para o traballo (do 16 ao 30). Ao remate as asistentes recibirán unha tableta de agasallo.

Pódese obter máis información no teléfono 881 820 345, no correo matriculas@mullerdixital.gal ou na web www.mullerdixital.gal.