O Concello de Boiro convoca as bolsas para deportistas federados da tempada 2021

O Concello de Boiro convocou as bolsas para deportistas federados 2021, unha liña de axudas que ten como obxectivo “promover e difundir aqueles deportes que teñen un carácter individual e que requiren unha dedicación de alto nivel”.

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral ou na sede electrónica do Concello nun prazo de 10 días hábiles.

Dende o Consistorio explican que a contía total das bolsas é de 7.500 euros que se reparten en 5 bolsas de 300 euros, 10 bolsas de 200 euros, 16 bolsas de 150 euros e 16 bolsas de 100 euros. Estes apoios serán compatíbeis con outras axudas públicas ou privadas para a mesma finalidade e que teñen como obxectivo recoñecer o esforzo e a dedicación que leva aparellada a práctica deportiva de alto nivel.

Para participar desta convocatoria as persoas solicitantes teñen que cumprir cos seguintes requirimentos: estar empadroadas en Boiro, ter entre 9 e 23 anos, dispoñer de licencia federativa en vigor, non sufrir sanción ou descualificación e ter participado na tempada anterior en campionatos oficiais galegos, españois ou de nivel superior; convocatorias das seleccións galega ou española da especialidade; probas oficiais de nivel competitivo igual ou superior aos campionatos galegos acreditadas pola federación correspondente; ou campionatos oficiais absolutos de liga 1ª, 2ª e 3ª categoría de cada especialidade.

As bases da convocatoria, os anexos de solicitude e toda a información está a disposición das persoas interesadas no Departamento de Deportes do Concello de Boiro e na web municipal. O prazo de presentación de solicitudes abre este xoves e será de 10 días hábiles.