O Concello de Boiro convoca as bolsas a estudantes 2022

O Concello de Boiro convoca unha liña de axudas económicas para o alumnado matriculado en centros públicos destinadas a persoas maiores de 21 anos que no están cubertas pola Tarxeta Xente Nova da Xunta de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes abre este mércores e será de 15 días hábiles. As bases e toda a información están dispoñibles na web municipal,

A convocatoria conta con dúas liñas, unha para persoas que cursan estudos postobrigatorios tales como Bacharelato, estudos técnicos ou superiores fóra do termo municipal e outra para estudos postobrigatorios dentro do termo municipal. As persoas solicitantes deben ser maiores de 21 anos, estar empadroadas en Boiro, ter unha idade máxima de 27 anos e non ter repetido o curso anterior.

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, a contar dende este mércores, e deben facerse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica. As persoas solicitantes deben achegar copia de matrícula, copia do contrato de alugueiro e documentación que acredite a nota media e a porcentaxe de créditos matriculados no curso anterior.

Máis información na web municipal ou na conta de correo s.sociais@boiro.org.