O Concello de Boiro busca medidas para desconxestionar o tráfico nas vilas e calmar a velocidade

O Concello de Boiro está a levar a cabo un Plan de Mobilidade co obxectivo de establecer “unha estratexia orientada á mellora da mobilidade no municipio”. Unha das primeiras accións realizadas para a elaboración do documento foi a instalación de medidores de aforo nas vías. O obxectivo destes é “obter datos reais sobre a mobilidade do municipio e así realizar unha mellora na planificación de infraestruturas”. A primeira información obtida deste estudo achega información sobre o tránsito de vehículos.

Deste xeito, durante a primeira semana de medición pasaron pola rúa Principal de Boiro 5.760 vehículos de media (entre os que hai un importante número de vehículos pesados), e por Escarabote 5.331. “O estudo”, sinala o Concello, “pon en manifesto tamén que a velocidade dos vehículos é máis elevada durante as noites, superando o máximo permitido”. E engádese: “É significativo que durante os 7 primeiros días de medicións pasaron pola estrada de Cabo de Cruz a Boiro unha media de 6.456 vehículos, datos que mostran o tránsito que chega ao centro da capital municipal, sendo esta cifra un indicador de que a nova variante proxectada entre o Saltiño e Berres desconxestionaría moito o tránsito do cento de Boiro”, afirmou o alcalde José Ramón Romero, que engadiu que se ben o Concello non ten a obriga de contar cun PMUS, o documento “permite a identificación de necesidades existentes de cara a planificar e coordinar actuacións que van permitir favorecer a mobilidade e accesibilidade do municipio, mellorar a súa competitividade e equidade, aumentando a seguridade e calidade de vida da veciñanza”.