Noia dixitaliza máis de 50.000 documentos do seu arquivo municipal

O Concello de Noia incorpora á plataforma Galiciana, 53.222 imaxes do seu arquivo histórico. Os documentados dixitalizados comprenden varios séculos: desde o 1559 ao 1960.

Balbina Gándara, representante da empresa adxudicataria da dixitalización, declarou que o obxectivo fundamental é que a información sexa facilmente documentable. Todo iso, a través dunha «recuperación rápida do metadatos».

Neste labor de dixitalización da historia noiesa, adaptáronse aos novos tempos expedientes de contratación, datos do padrón municipal, planos e outras cuestións de obras e organismos.

A responsable afirma que os labores de dixitalización levaron a cabo nun «tempo record». «Pola dimensión necesitáronse máis de tres equipos instalados non propio concello», apuntou.