Convocada a novena edición do Concurso de Poesía da Asociación Albariza de Artes

09 Maio 2022

A Asociación Cultural Albariza, en colaboración coa Concellería de Cultura de Ribeira, vén de convocar a novena edición do seu concurso de poesía. Segundo confirmaron, traballos presentados deberán estar escritos en galego e ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión, sen sinatura nin sinal ningún que denuncie a súa procedencia. O prazo de admisión de orixinais rematará o 13 de xuño do 2022, ás 22:00 horas. As persoas participantes só poderán presentar unha obra.

A achega de orixinais ao concurso efectuarase de varios xeitos:

– Correo certificado, a portes pagados, ao enderezo Centro Recreativo e Cultural de Artes, Artes – Sego 15969 Ribeira, (A Coruña), indicando no sobre “Para o 9º Concurso de Poesía da Asociación Cultural Albariza de Artes”, sempre que a devandita remisión se realice antes de finalizar o prazo indicado na base 2.

– Correo electrónico en PDF, como arquivo adxunto, a centrorecreativoartes@gmail.com. O correo electrónico deberá facer constar (sempre en diferente arquivo que o da obra suxeita a concurso) os mesmos datos que se indican nas bases 4 e 5.

– En man, nas oficinas do Museo Etnográfico de Artes, sitas no baixo do Centro Recreativo e Cultural de Artes.

Os poemas deberán de ser orixinais e inéditos (non publicados en ningún medio físico ou electrónico), non ter sido premiados en calquera outro certame nin presentados a ningún outro concurso antes de facerse público o fallo desta convocatoria.

Amais, os orixinais non irán asinados, debendo presentarse por duplicado (facendo constar no encabezamento o título elixido) e achegaranse xunto cun sobre pechado, en cuxo exterior se fará constar o citado título. No interior do sobre depositarase o escrito sinalado na base 4 e unha nota na que se indique o nome e apelidos do autor/a, enderezo, teléfono, correo electrónico se o tivese, así como unha fotocopia do Documento Nacional de Identidade; en caso de menores tamén deberá indicar o curso e centro educativo que corresponda.

Categorías e premios

-1ª Categoría: Autores/as de 9 a 11 anos.

Peza poética de vinte versos mínimo e trinta versos máximo.

Primeiro premio: Placa conmemorativa e vale para material deportivo ou escolar valorado en 150 € e publicación da obra.

Segundo premio: Placa conmemorativa e vale para material deportivo ou escolar valorado en 75 € e publicación da obra.

-2ª Categoría: Autores/as de 12 a 14 anos.

Peza poética de vinte e cinco versos mínimo e cincuenta versos máximo.

Primeiro premio: Placa conmemorativa e vale para material deportivo ou escolar valorado en 150 € e publicación da obra.

Segundo premio: Placa conmemorativa e vale para material deportivo ou escolar valorado en 75 € e publicación da obra.

-3ª Categoría: Autores/as de 15 a 17 anos.

Peza poética de cincuenta versos mínimo e cen versos máximo.

Primeiro premio: Placa conmemorativa e vale para material deportivo ou escolar valorado en 150 € e publicación da obra.

Segundo premio: Placa conmemorativa e vale para material deportivo ou escolar valorado en 75 € e publicación da obra.

-4ª Categoría: Autores/as a partir de 18 anos.

Peza poética de cincuenta versos mínimo e cento cincuenta versos máximo.

Primeiro e único premio: Placa conmemorativa e premio en metálico de 250 € e publicación da obra.

Mencións: Autores/as a partir de 18 anos.

Un xurado, designado para o efecto, valorará os traballos presentados e elixirá, de entre as poesías recibidas, unha preselección de cincuenta que son as que optarán aos premios finais; de consideralo ademais dos premios poderá conceder accésit consistentes nunha placa conmemorativa e a publicación da obra.

A Asociación Cultural Albariza de Artes estará facultada para editar un libro cos poemas seleccionados. No caso de ser premiada a obra, o autor ou autora deberá entregar o seu texto en soporte informático, entenderase que renuncia aos dereitos desta primeira edición.

Os autores seleccionados recibirán un exemplar da edición realizada, no seu caso, pola Asociación Cultural Albariza de Artes.

Outros artigos

Adiado en Rianxo até o 17 de maio o acto de homenaxe a Rosalía

A Área de Cultura do Concello de Rianxo confirmou hoxe que por mor das condicións climáticas adversas previstas para este venres 23 de febreiro, o acto en lembranza de Rosalía de Castro que estaba previsto para a dita xornada na praza de Padrón (no paseo da Ribeira a...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Reto astrolabio”. Alberto Barciela

“Reto astrolabio”. Alberto Barciela

El mar merece respeto, aun así reclama y admite audacias, quizás motivadas por el horizonte casi infinito. El ser humano, en la búsqueda de sí mismo, de completar inquietudes y afanes, de responder a su curiosidad, acepta con gusto el reto de los nuevos rumbos,...