En Boiro o Concello puxo a punto as naves municipais

O Concello de Boiro informou do desenvolvemento dos traballos para acondicionar e mellorar as naves municipais. O obxectivo é que o persoal poida desenvolver as súas funcións “con maior comodidade”. Os arranxos realizáronse na nave de obras e servizos e tamén na estación de tratamento da auga (ETAP).

Na nave destinada ao persoal de Obras e Servizos, situada no Polígono Industrial de Espiñeira, realizouse o peche perimetral para a limitación de acceso so ao persoal autorizado, instalouse a rede de saneamento e realizouse a pavimentación na entrada ás instalacións. Amais, mellorouse a iluminación e instalouse un punto de limpeza para os vehículos municipais.

Na Estación de Tratamento da Auga Potábel (ETAP) e nas naves do servizo de saneamento e augas pavimentouse a entrada para facilitar o acceso de vehículos, mellorouse a iluminación exterior co cambio de luces a LED e realizáronse arranxos puntuais nas propias construcións.

O obxectivo destas actuacións foi “optimizar os servizos cos que contan os traballadores municipais para o bo desenvolvemento das súas funcións, así como mellorar tamén o servizo que se presta á veciñanza”.