Rematan as manobras militares no Barbanza. Fin de activación do Eagle Eye

Finalizou a primeira activación do ano ‘ Eagle Eye’ das operacións permanentes.

Do 21 ao 25 de marzo levouse a cabo a primeira activación anual ‘ Eagle Eye 22-01’ do Mando Operativo Aeroespacial ( MOA), baixo control operativo do Mando de Operacións ( MOPS), na que se integraron capacidades do Exército do Aire, o Exército de Terra e a Armada.
Por parte do Exército do Aire, os EF-18 do Á 15 (Zaragoza) contribuíron á defensa do territorio nacional formando un dispositivo de policía e defensa aérea para interceptar, identificar e, en caso necesario,
intervir as trazas asignadas. Realizáronse 43 saídas e 86 horas de voo.

Como achega do Exército de Terra, a poboación galega pudo contemplar en terra á Unidade de Defensa Antiaérea ( UDAA) “Hércules” do Mando de Artillería Antiaérea ( MAAA), liderada nesta ocasión polo Grupo de Artillería Antiaérea I/74 (San Roque, Cádiz), e con unidades procedentes dos Grupos de Artillería Antiaérea II/74, II/73, I/71, II/71 e a Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable (BRILAT).
A Armada achegou a fragata F-102 ‘Almirante Juan de Borbón’, que conta cun radar AN/ SPY-1D e o sistema de combate AEGIS, ampliando o radio de cobertura na vixilancia e control do espazo aéreo
e ás operacións de defensa aérea nacional achegando a gran capacidade de detección, identificación e defensa aérea.
Ademais, o Grupo Central de Mando e Control ( GRUCEMAC), desde a Base Aérea de Torrexón, contribuíu á vixilancia do espazo aéreo coa información recibida por parte dos Escuadrones de Vixilancia Aérea
(EVA), onde están os radares grazas aos cales se compilan as trazas das aeronaves en voo en tempo real coa información integrada da UDAA e a F-102.

Estes EVA pertencen á Xefatura de Sistemas de Vixilancia e Control Aeroespacial ( JSVICA). Concretamente, na zona de Galicia está situado no EVA10 de Noia.
O Centro de Operacións Aéreas ( AOC) foi o que coordinou tácticamente todos os elementos da activación. Tamén constituíu o Posto de Mando para a misión de vixilancia e control do espazo aéreo de soberanía nacional.


Activación ‘ Eagle Eye 22-01’
A activación ‘ Eagle Eye 22-01’, baixo o mando do Comandante do Mando Operativo Aeroespacial ( CMOA), desenvólvese no marco das operacións permanentes de vixilancia e disuasión das Forzas Armadas, que levan a cabo as 24 horas do día os 365 días do ano.
Dita activación conseguiu un resultado altamente satisfactorio.
Supón unha mostra da integración e a eficiencia das Forzas Armadas, como resultado da sinerxia alcanzada pola suma das capacidades específicas achegadas por cada un dos seus compoñentes:
Exército de Terra, Armada e Exército do Aire.
O Mando Operativo Aeroespacial ( MOA) é o órgano da estrutura operativa das Forzas Armadas responsable, ao seu nivel, do plan, condución e seguimento das citadas operacións no ámbito aeroespacial. Está directamente subordinado ao Xefe de Estado Maior da Defensa ( JEMAD), baixo control operativo do Mando de Operacións ( MPS).
As operacións permanentes. As operacións permanentes son unha ferramenta eficaz para manter unha vixilancia dos espazos de soberanía, o que permite detectar anticipadamente ameazas e facilitar unha resposta inmediata e viable ante unha potencial crise.
Os tradicionais Mandos Operativos Terrestre ( MOT), Marítimo ( MOM), Aeroespacial ( MOA) e o recentemente creado Ciberespacial ( MOC) conforman a estrutura de Mandos Permanentes. Diariamente, hai uns 3.000 efectivos das Forzas Armadas involucrados nas operacións permanentes, baixo control operativo do Mando de Operacións.